Giảm giá 360.com

100 cuốn sách Kinh doanh hay nhất mọi thời đại

Đăng bởi Admin 12/7/2017

Năm 2009, Jack Covert và Todd Sattersten, những chuyên gia có uy tín nhất về lĩnh vực sách kinh doanh đã tập hợp và lựa chọn 100 đầu sách kinh doanh hay nhất mọi thời đại, phân chia thành từng lĩnh vực chuyên biệt giúp người đọc nhanh chóng tìm được giải pháp cho những vấn đề đang phải đối mặt, như: con người, lãnh đạo, chiến lược.
CON NGƯỜI
Cải thiện cuộc sống, bản thân và thế mạnh của bạn
1. Flow (tạm dịch: Dòng chảy) – Mihaly Csikzentmihalyi (Harper Perennial, 2008)
2. Getting Things Done (Hoàn thành mọi việc không hề khó) – David Allen (Alpha Books, 2010)
3. The Effective Executive (Nhà quản trị thành công) – Peter Drucker (DT Books, 2009)
4. How to Be a Star at Work (tạm dịch: Để trở thành ngôi sao chốn công sở) – Robert E. Kelley (Crown Business, 1999)
5. The 7 Habits of Highly Effective People (7 Thói quen để thành đạt) – Stephen R. Covey (Trẻ, 2008)
6. How to Win Friends & Influence People (Đắc nhân tâm) – Dale Carnegie (First News, 2008)
7. Swim with the Sharks Without Being Eaten Alive (Bơi cùng cá mập mà không bị nuốt chửng) – Harvey B. Mackay (Alpha Books, 2011)
8. The Power of Intuition (tạm dịch: Sức mạnh của Trực giác) – Gary Klein (Crown Business, 2004)
9. What Should I Do with My Life? (tạm dịch: Tôi nên làm gì với cuộc đời mình?) – Po Bronson (Ballantine Books, 2005)
10. Oh, the Places You’ll Go (tạm dịch: Ôi những nơi mà bạn sẽ tới) – Dr. Seuss (Random House, 1990)
11. Chasing Daylight (tạm dịch: Săn đuổi sự thật) – Eugene O’Kelly (McGraw-Hill, 2007)
LÃNH ĐẠO
Nguồn cảm hứng. Sự thách thức. Lòng can đảm. Sự thay đổi
12. On Becoming a Leader (Hành trình trở thành nhà lãnh đạo) – Warren Bennis (DT Books, 2008)
13. The Leadership Moment (tạm dịch: Những bài học thực tiễn về lãnh đạo) – Michael Useem (Crown Business, 1999)
14. The Leadership Challenge (tạm dịch: Thách thức Lãnh đạo) – James M. Kouzes và Barry Z. Posner (Jossey-Bass, 2008)
15. Leadership Is an Art (tạm dịch: Lãnh đạo là một nghệ thuật) – Max De Pree (Crown Business, 2004)
16. The Radical Leap (tạm dịch: Bước nhảy vượt trội) – Steve Farber (Kaplan Publishing, 2009)
17. Control Your Destiny or Someone Else Will (tạm dịch: Kiểm soát vận mệnh của bạn hay để người khác?) – Noel M. Tichy và Stratford Sherman (Harper Paperbacks, 2005)
18. Leading Change (Dẫn dắt sự thay đổi) – John P. Kotter (Alpha Books, 2010)
19. Questions of Character (tạm dịch: Những câu hỏi về tính cách) – Joseph L. Badaracco Jr. (Harvard Business Press, 2006)
20. The Story Factor (tạm dịch: Nhân tố thuyết phục) – Annette Simmons và Doug Lipman (Basic Books, 2006)
21. Never Give In! (tạm dịch: Không bao giờ từ bỏ) – Winston Churchill (Hyperion, 2004)
CHIẾN LƯỢC
Tám sơ đồ tổ chức giúp hoạch định tổ chức của bạn
22. In Search of Excellence (Kiếm tìm sự hoàn hảo) – Thomas J. Peters và Robert H. Waterman Jr. (Alpha Books, 2011)
23. Good to Great (Từ tốt đến vĩ đại) – Jim Collins (Trẻ, 2007)
24. The Innovator’s Dilemma (tạm dịch: Khó khăn của nhà cải cách) – Clayton M. Christensen (Harper Paperbacks, 2003)
25. Only the Paranoid Survive (tạm dịch: Chỉ những kẻ điên rồ sống sót) – Andrew S. Grove (Crown Business, 1999)
26. Who Says Elephants Can’t Dance? (Ai nói voi không thể khiêu vũ) – Louis V. Gerstner Jr. (Alpha Books, 2010)
27. Discovering the Soul of Service (9=10: 9 Yếu Tố Quyết Định Điểm 10 Trong Kinh Doanh) – Leonard L. Berry (Alpha Books, 2014)
28. Execution (Thực thi) – Larry Bossidy và Ram Charan (Alpha Books, 2007)
29. Competing for the Future (Đi Sau Đến Trước) – Gary Hamel và C. K. Prahalad (Alpha Books, 2014)
MARKETING VÀ BÁN HÀNG
Phương pháp tiếp cận và những cạm bẫy trong hành trình tạo lập khách hàng
30. Influence (Thuyết phục bằng tâm lý) – Robert B. Cialdini PhD (Alpha Books, 2009)
31. Positioning (tạm dịch: Định vị) – Al Ries và Jack Trout (McGraw-Hill, 2000)
32. A New Brand World (tạm dịch: Thế giới thương hiệu mới) – Scott Bedbury và Stephen Fenichell (Penguin, 2003)
33. Selling the Invisible (tạm dịch: Bán thứ vô hình) – Harry Beckwith (Business Plus, 1997)
34. Zag (Khoảng cách) – Marty Neumeier (Alpha Books, 2010)
35. Crossing the Chasm (Bí Mật Marketing Trong Thị Trường High-Tech) – Geoffrey A. Moore (Alpha Books, 2014)
36. Secrets of Closing the Sale (Nghệ thuật bán hàng bậc cao) – Zig Ziglar (Trẻ, 2008)
37. How to Become a Rainmaker (Để trở thành nhân viên bán hàng bậc thầy) – Jeffrey J. Fox (Alpha Books, 2008)
38. Why We Buy (Tại sao chúng ta mua hàng) – Paco Underhill (Simon & Schuster, 2008)
39. The Experience Economy (tạm dịch: Nền kinh tế trải nghiệm) – B. Joseph Pine II và James H. Gilmore (Harvard Business Press, 1999)
40. Purple Cow (tạm dịch: Con bò tía) – Seth Godin (Portfolio Hardcover, 2009)
41. The Tipping Point (Điểm bùng phát) – Malcolm Gladwell (Alpha Books, 2007)
TÀI CHÍNH VÀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC
Các con số tối quan trọng ẩn sau ván bài
42. Naked Economics (Đô-la hay lá nho) – Charles-Wheelan (Alpha Books, 2008)
43. Financial Intelligence (Trí tuệ tài chính) – Karen Berman, Joe Knight và John Case (Alpha Books, 2014)
44. The Balanced Scorecard (Thẻ điểm cân bằng) – Robert S. Kaplan và David P. Norton (DT Books, 2011)
QUẢN LÝ
Dẫn dắt và quản lý con người
45. The Essential Drucker (Tinh hoa quản trị) – Peter Drucker (DT Books, 2008)
46. Out of the Crisis (Vượt qua khủng hoảng) – W. Edwards Deming (Alpha Books, 2011)
47. Toyota Production System (tạm dịch: Hệ thống sản xuất Toyota) – Taiichi Ohno và Norman Bodek (Productivity Press, 1988)
48. Reengineering the Corporation (Tái lập công ty) – Michael Hammer và James Champy (Trẻ, 2007)
49. The Goal (Mục tiêu) – Eliyahu M. Goldratt và Jeff Cox (First News, 2005)
50. The Great Game of Business (Kinh doanh – Một cuộc chơi lớn) – Jack Stack và Bo Burlingham (Alpha Books, 2011)
51. First, Break all the Rules (Trước tiên hãy phá bỏ hết những lề thói tư duy thông thường) – Marcus-Buckingham và Curt Coffman (DT Books, 2009)
52. Now, Discover Your Strengths (tạm dịch: Nào, hãy khám phá ưu thế của bạn) – Marcus Buckingham (Simon & Schuster, 2006)
53. The Knowing-Doing Gap (Khoảng Cách Từ Nói Đến Làm) – Jeffrey Pfeffer và Robert I. Sutton (Alpha Books, 2014)
54. The Five Dysfunctions of a Team (Năm rối loạn chức năng ở một nhóm lãnh đạo) – Patrick Lencioni (Trẻ, 2005)
55. Six Thinking Hats (Sáu chiếc nón tư duy) – Edward De Bono (Trẻ, 2008)
TIỂU SỬ
Bảy cuộc đời. Những bài học vô tận
56. Titan (tạm dịch: Người khổng lồ) – Ron Chernow (Vintage, 2004)
57. My Years with General Motors (Những năm tháng của tôi ở General Motors) – Alfred P. Sloan Jr. (Crown Business, 1990)
58. The HP Way (Đường lối lãnh đạo HP) – David Packard (Alpha Books, 2006)
59. Personal History (tạm dịch: Tiểu sử Katharine Graham) – Katharine Graham (Vintage, 1998)
60. Moments of Truth (tạm dịch: Những khoảnh khắc của sự thật) – Jan Carlzon (Harper Paperbacks, 1989)
61. Sam Walton: Made in America (Sam Walton – Cuộc đời kinh doanh tại Mỹ) – Sam Walton và John Huey (Alpha Books, 2006)
62. Losing My Virginity (Richard Brandson – Đường ra biển lớn) – Richard Branson (Alpha Books, 2011)
KHỞI NGHIỆP
Bảy hướng dẫn về niềm ₫am mê và thực tiễn thiết yếu cho bất cứ tổ chức mới nào
63. The Art of the Start (Khởi thuật) – Guy Kawasaki (Alpha Books, 2007)
64. The E-Myth Revisited (Để xây dựng doanh nghiệp hiệu quả) – Michael E. Gerber (Alpha Books, 2008)
65. The Republic of Tea (tạm dịch: Đế chế trà) – Mel Ziegler, Patricia Ziegler và Bill-Rosenzweig (Crown Business, 1994)
66. The Partnership Charter (tạm dịch: Thỏa thuận hợp tác) – David Gage (Basic Books, 2004)
67. Growing a Business (tạm dịch: Gây dựng doanh nghiệp) – Paul Hawken (Simon & Schuster, 1988)
68. Guerrilla Marketing (Marketing du kích) – Jay Conrad Levinson (Alpha Books, 2007)
69. The Monk and the Riddle (tạm dịch: Thầy tu và những điều bí ẩn) – Randy Komisar và Kent Lineback (Harvard Business Press, 2001)
CÂU CHUYỆN KINH DOANH
Sáu câu chuyện cổ tích về cả thành công và thất bại
70. McDonald’s: Behind the Arches (tạm dịch: McDonald’s: Đằng sau những cổng vòm) – John F. Love (Bantam, 1995)
71. American Steel (tạm dịch: Ngành thép nước Mỹ) – Richard Preston (Quill, 1992)
72. The Force (tạm dịch: Mãnh lực) – David Dorsey (Hay House, 1995)
73. The Smartest Guys in the Room (tạm dịch: Những kẻ thông minh nhất trong phòng) – Bethany McLean và Peter Elkind (2003)
74. When Genius Failed (tạm dịch: Khi thiên tài thất bại) – Roger Lowenstein (Random House, 2001)
75. Moneyball (tạm dịch: Nghệ thuật chiến thắng những cuộc chơi gian lận) – Michael Lewis (W. W. Norton & Company, 2004)
SÁNG TẠO VÀ ĐỔI MỚI
Hiểu biết về quá trình phát triển ý tưởng mới
76. Orbiting the Giant Hairball (tạm dịch: Bài học thức tỉnh và tăng cường sáng tạo) – Gordon MacKenzie (Viking Adult, 1998)
77. The Art of Innovation (tạm dịch: Nghệ thuật đổi mới) – Tom Kelley và Jonathan Littman (Crown Business, 2001)
78. Jump Start Your Business Brain (tạm dịch: Khai mở trí tuệ kinh doanh) – Doug Hall (Clerisy Press, 2005)
79. A Whack on the Side of the Head (Cú đánh thức tỉnh trí sáng tạo) – Roger Von Oech (Alpha Books, 2009)
80. The Creative Habit (tạm dịch: Thói quen sáng tạo) – Twyla Tharp (Simon & Schuster, 2005)
81. The Art of Possibility (tạm dịch: Vấn đề cũ – Cách nhìn mới) – Rosamund Stone Zander và Benjamin Zander (Penguin, 2002)
Ý TƯỞNG LỚN
Tương lai của sách kinh doanh nằm ở đây
82. The Age of Unreason (tạm dịch: Thời của những điều phi lý) – Charles Handy (Harvard Business Press, 1991)
83. Out of Control (tạm dịch: Ngoài tầm kiểm soát) – Kevin Kelly (Basic Books, 1995)
84. The Rise of the Creative Class (tạm dịch: Sự gia tăng của hàng ngũ sáng tạo) – Richard-Florida (Basic Books, 2004)
85. Emotional Intelligence (Trí tuệ xúc cảm) – Daniel Goleman (Alpha Books, 2010)
86. Driven (tạm dịch: Chèo lái con đường sự nghiệp) – Joel Litman, Mark L.Frigo (Strategy & Execution LLC, 2008)
87. To Engineer is Human (tạm dịch: Để thiết kế nhân bản hơn) – Henry Petroski (Vintage, 1992)
88. The Wisdom of Crowds (Trí tuệ đám đông) – James Surowiecki (Tri Thức, 2009)
89. Made to Stick (Tạo ra thông điệp kết dính) – Chip Heath và Dan Heath (Trẻ, 2008)
NHẬN CHỨC VỤ
Mọi người đang tìm kiếm điều gì…
90. The First 90 Days (90 ngày đầu tiên làm sếp) – Michael Watkins (Alpha Books, 2007)
91. Up the Organization (tạm dịch: Nâng tầm tổ chức) – Robert Townsend (Alfred Knopf, 1970)
92. Beyond the Core (Mở Rộng Từ Giá Trị Cốt Lõi) – Chris-Zook (Harvard Business Press, 2004)
93. Little Red Book of Selling (Bán hàng – không phải ai cũng biết) – Jeffrey Gitomer (Alpha Books, 2009)
94. What the CEO Wants You to Know (tạm dịch: CEO muốn bạn biết điều gì) – Ram Charan (Crown Business, 2001)
95. The Team Handbook (tạm dịch: Sổ tay làm việc nhóm) – Peter Scholtes, Brian Joiner và Barbara Streibel (Joiner/Oriel Inc, 1996)
96. A Business and Its Belief (Kinh doanh và niềm tin) – Thomas J. Watson Jr (Tri Thức, 2010)
97. Lucky or Smart? (May mắn hay thực tài?) – Bo Peabody (Trẻ, 2006)
98. The Lexus and the Olive Tree (Chiếc Lexus và cây Ô liu) – Thomas L. Friedman (Phương Nam, 2009)
99. Thinkertoys (tạm dịch: Phương pháp tư duy sáng tạo) – Michael Michalko (Ten Speed Press, 2010)
100. More Than You Know (Hơn Cả Điều Bạn Biết) – Michael J. Mauboussin (Trẻ, 2010)
Mai Anh (tổng hợp)

Chất lượng hàng đầu
Chất lượng hàng đầu

Cam kết tất cả sản phẩm chính hãng 100%

Giao hàng siêu nhanh
Giao hàng siêu nhanh

Chúng tôi cam kết giao hàng trong 24h

Mua hàng tiết kiệm
Mua hàng tiết kiệm

Giảm giá & khuyến mại với ưu đãi cực lớn

Hỗ trợ online 24/7
Hỗ trợ online 24/7

Gọi ngay (04) 5580 6780 để được tư vấn

popup

Số lượng:

Tổng tiền: